Browse Title Index


 
Issue Title
 
MANU Bil. 22/2015 Adat Kematian Masyarakat Borneo dan Asia: Satu Tinjauan Perbandingan dari Aspek Budaya dan Pendekatan Kajian Abstract   PDF
Halina Sendera Mohd. Yakin
 
MANU Bil. 23/2016 Animasi Cerita Bangsawan Puteri Saadong: Adaptasi Teks dan Persembahan Abstract   PDF
Nur Yuhanis Mohd. Nasir, Rahmah Bujang, Eizan Mat Hussain
 
MANU Bil. 25/2017 Aplikasi Teori Mahjub terhadap Pembaikan Sebutan Bunyi Bahasa Arab dalam Kalangan Pelajar Sabah - Application of Mahjub Theory in Arabic Pronunciation among Sabahan Students Abstract   PDF
ISSRAQ BIN RAMLI, MOHD ZAKI ABD. RAHMAN
 
MANU Bil. 24/2016 Bahasa Arab dalam Ibadah: Satu Kajian Kefahaman Pelajar Universiti Malaysia Sabah (UMS) Abstract   PDF
Saini Ag. Damit Ph.d, Noorafini Kassim, Nor Ain Manap
 
MANU Bil. 25/2017 Elipsis (al-Hadhf) dalam al-Quran sebagai Satu Petunjuk Ketinggian Bahasa Arab Kalamullah Ellipsis (al-Hadhf) in the Quran as a Mark of the Arabic Supremacy of the Kalamu’Llah Abstract   PDF
MOHD SHAHRIZAL NASIR
 
MANU Bil. 25/2017 Etika Kerja Etnik Bugis di Sabah: Satu Kajian di Organisasi Awam Bugis Work Ethics: A Study on Public Organization Abstract   PDF
AISHAH TAMBY OMAR, ASMIATY AMAT
 
MANU Bil. 22/2015 Faktor Pemelukan Agama Islam: Kajian Terhadap Komuniti Saudara Muslim Cina di Negeri Terengganu Abstract   PDF
Azaruddin Awang, Khadijah Mohd Khambali @ Hambali
 
MANU Bil. 23/2016 Gaya Bahasa Al-Tawkīd daripada Perspektif Nahu dan Balāghah Arab Abstract   PDF
Bambang Muhamad Rafadi Yusoff, Saini Ag. Damit
 
MANU Bil. 22/2015 Imigran Jepun di Sabah Pasca Perang Dunia Kedua: Satu Tinjauan dari Aspek Hubungan Etnik Abstract   PDF
Md. Saffie Abdul Rahim
 
MANU Bil. 25/2017 Kepesatan Pembangunan Ekonomi dan Dasar Tenaga Kerja di Sabah, 1960-an – 1980-an Rapid Economic Development and Labour Policies in Sabah, 1960’s – 1980’s Abstract   PDF
RAMLI DOLLAH, KAMARULNIZAM ABDULLAH
 
MANU Bil. 25/2017 Kerencatan Hubungan Diplomatik Kesultanan Melayu Melaka, Johor dan Aceh The Deterrence of Malay Government Diplomatic Relationship with Malacca, Johore and Aceh Abstract   PDF
SALMAH JAN NOOR MUHAMMAD
 
MANU Bil. 22/2015 Konstruk Persempadanan Etnik dalam Pilihan raya: Kajian Kes Etnik Kadazandusun di Sabah Abstract   PDF
Fadilah Sarbi
 
MANU Bil. 23/2016 Maskuliniti yang Diruntuhkan Feminiti: Satu Penelitian Stereotaip Gender dalam Novel Seri Dewi Malam Karya Affifudin Haji Omar Abstract   PDF
Wan Hasmah Wan Teh
 
MANU Bil. 24/2016 Meninjau Amalan Leksikografi Vocabulary of the English and Malay Languages oleh F.A. Swettenham Abstract   PDF
Shamsul Aizuwani Nawi, Chong Shin
 
MANU Bil. 23/2016 Minda Pengarang Melayu: Melestarikan Hubungan antar-Budaya Melayu-Jawa dalam Sulalat al-Salatin Abstract   PDF
Hashim Awang, Hashim Ismail
 
MANU Bil. 23/2016 Novel Bagaton dan Ngayau: Satu Analisis Menerusi Kaca Mata Gagasan Persuratan Baru Abstract   PDF
Asmiaty Amat, Lokman Abdul Samad
 
MANU Bil. 23/2016 Pantun Melayu: Analisis Ayat Majmuk Pancangan Bahasa Melayu Abstract   PDF
Ab. Razak Ab. Rahim, Nurul Ain Alizuddin
 
MANU Bil. 24/2016 Pengalaman Terhadap Perlakuan Jenayah dan Keselamatan Pekerja Perusahaan Rumpai Laut di Semporna, Sabah: Satu Penemuan Abstract   PDF
Nor Ina Kanyo, Ahmad Tarmizi Abdul Rahman
 
MANU Bil. 24/2016 Peranan Guru Cemerlang Malaysia di Sekolah Abstract   PDF
Khaliza Saidin, Mohd Hasani Dali, Abdul Said Ambotang
 
MANU Bil. 24/2016 Perjuangan Wanita dalam Novel Surat-Surat Perempuan Johor Abstract   PDF
Rosmah Derak, Asmiaty Amat
 
MANU Bil. 24/2016 Persepsi Kumpulan Multietnik di Sabah terhadap Etnik Diri Abstract   PDF
Chua Bee Seok, Jasmine Adela Mutang, Lailawati Madlan
 
MANU Bil. 25/2017 Personaliti Islam menurut Perspektif Al-Ghazali dalam Novel Tuhan Lebih Saintifik Karya Farhan Hadi The Islamic Personality from The Perspective of Al-Ghazali in Farhan Hadi’s Novel “God is More Scientific” Abstract   PDF
NURSUHADA BINTI MD ARIFIN, KAMARIAH BINTI KAMARUDIN
 
MANU Bil. 25/2017 Polisi dan Realiti Gaji Minimum di Negeri Sabah: Satu Kajian Kes Pekerja Kontrak Pembersihan di Universiti Malaysia Sabah - The Policy and Reality of Minimum Wage in Sabah: A Case Study of Contract Janitors in UMS Abstract   PDF
MOHD KHAIRUL NABIL BIN MOHD NOR AZAN, DZURIZAH IBRAHIM
 
MANU Bil. 24/2016 Praktis dan Penanda Aras Islamisasi Ilmu dalam Kalangan Akademik Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) Abstract   PDF
Arifin Mamat, Suhailah Hussien, Nik Ahmad Hisham Ismail
 
MANU Bil. 24/2016 Rancangan Malayanisation dalam Dasar Pengambilan Kakitangan Awam di Persekutuan Tanah Melayu (1948 hingga 1970) Abstract   PDF
Sharifah Darmia Sharif Adam
 
1 - 25 of 31 Items 1 2 > >>