Browse Title Index


 
Issue Title
 
MANU Bil. 22/2015 Adat Kematian Masyarakat Borneo dan Asia: Satu Tinjauan Perbandingan dari Aspek Budaya dan Pendekatan Kajian Abstract   PDF
Halina Sendera Mohd. Yakin
 
MANU Bil. 23/2016 Animasi Cerita Bangsawan Puteri Saadong: Adaptasi Teks dan Persembahan Abstract   PDF
Nur Yuhanis Mohd. Nasir, Rahmah Bujang, Eizan Mat Hussain
 
MANU Bil. 26/2017 Aplikasi Lughat al-Faṣl dalam Pengajaran Bahasa Arab ~ Using Lughat al-Faṣl in Teaching Arabic Language Abstract   PDF
MOHAMAD ZIYAD BIN MUKHTAR, SAINI AG. DAMIT
 
MANU Bil. 25/2017 Aplikasi Teori Mahjub terhadap Pembaikan Sebutan Bunyi Bahasa Arab dalam Kalangan Pelajar Sabah - Application of Mahjub Theory in Arabic Pronunciation among Sabahan Students Abstract   PDF
ISSRAQ BIN RAMLI, MOHD ZAKI ABD. RAHMAN
 
MANU Bil. 26/2017 Aspek Perburuhan dan Permodalan dalam Ekonomi Melayu: Persoalan Dominasi Ekonomi Komuniti Imigran Zaman Permulaan Kapitalisme ~ The Aspects of Labour and Capital in the Malay Economy: The Question of Economic Domination of the Immigrant Community in Early Capitalism Abstract   PDF
A. RAHMAN TANG ABDULLAH, MOHD SOHAIMI ESA, MOHAMAD HAZIQ IKHSAN MOHD RUDZAINOOR
 
MANU Bil. 24/2016 Bahasa Arab dalam Ibadah: Satu Kajian Kefahaman Pelajar Universiti Malaysia Sabah (UMS) Abstract   PDF
Saini Ag. Damit Ph.d, Noorafini Kassim, Nor Ain Manap
 
MANU Bil. 26/2017 Bustan al-Salatin Panduan kepada Pemerintahan Islam yang Adil oleh Golongan Pembantu Raja ~ Bustan al-Salatin as a Guide to Justice of Islamic Government by King’s Aides Abstract   PDF
NOR ASHIKIN BINTI MD NOR, SALMAH JAN BINTI NOOR MUHAMMAD
 
MANU Bil. 26/2017 Dokumentasi Peralatan Budaya Makan Sirih ‘Selapa’ Etnik Bajau Sama’, di Kota Belud ~ The Documentation of ‘Selapa’, Betel Leaf Eating Culture Equipment of Bajau Sama’ Ethnic in Kota Belud Abstract   PDF
DAYANG NADIA MAWI, HUMIN JUSILIN
 
MANU Bil. 25/2017 Elipsis (al-Hadhf) dalam al-Quran sebagai Satu Petunjuk Ketinggian Bahasa Arab Kalamullah Ellipsis (al-Hadhf) in the Quran as a Mark of the Arabic Supremacy of the Kalamu’Llah Abstract   PDF
MOHD SHAHRIZAL NASIR
 
MANU Bil. 25/2017 Etika Kerja Etnik Bugis di Sabah: Satu Kajian di Organisasi Awam Bugis Work Ethics: A Study on Public Organization Abstract   PDF
AISHAH TAMBY OMAR, ASMIATY AMAT
 
MANU Bil. 22/2015 Faktor Pemelukan Agama Islam: Kajian Terhadap Komuniti Saudara Muslim Cina di Negeri Terengganu Abstract   PDF
Azaruddin Awang, Khadijah Mohd Khambali @ Hambali
 
MANU Bil. 23/2016 Gaya Bahasa Al-Tawkīd daripada Perspektif Nahu dan Balāghah Arab Abstract   PDF
Bambang Muhamad Rafadi Yusoff, Saini Ag. Damit
 
MANU Bil. 22/2015 Imigran Jepun di Sabah Pasca Perang Dunia Kedua: Satu Tinjauan dari Aspek Hubungan Etnik Abstract   PDF
Md. Saffie Abdul Rahim
 
MANU Bil. 26/2017 Kajian Futuristik Barat dan Alternatif Islam: Analisis Konseptual Futuristic Study in Western Thought and Islamic Alternative: A Conceptual Analysis Abstract   PDF
HERNAWATI NASIR, SURAYA SINTANG
 
MANU Bil. 25/2017 Kepesatan Pembangunan Ekonomi dan Dasar Tenaga Kerja di Sabah, 1960-an – 1980-an Rapid Economic Development and Labour Policies in Sabah, 1960’s – 1980’s Abstract   PDF
RAMLI DOLLAH, KAMARULNIZAM ABDULLAH
 
MANU Bil. 25/2017 Kerencatan Hubungan Diplomatik Kesultanan Melayu Melaka, Johor dan Aceh The Deterrence of Malay Government Diplomatic Relationship with Malacca, Johore and Aceh Abstract   PDF
SALMAH JAN NOOR MUHAMMAD
 
MANU Bil. 22/2015 Konstruk Persempadanan Etnik dalam Pilihan raya: Kajian Kes Etnik Kadazandusun di Sabah Abstract   PDF
Fadilah Sarbi
 
MANU Bil. 26/2017 Legenda Bali dan Implementasinya dalam Budaya Kehidupan dan Industri Pelancongan ~ Balinese Legends and Its Implementation in Culture of Life and Tourism Industry Abstract   PDF
MOHAMAD LUTHFI ABDUL RAHMAN
 
MANU Bil. 26/2017 Looking East Again? Malaysia-Japan Relations in the 21st Century Abstract   PDF
YEW MENG LAI
 
MANU Bil. 23/2016 Maskuliniti yang Diruntuhkan Feminiti: Satu Penelitian Stereotaip Gender dalam Novel Seri Dewi Malam Karya Affifudin Haji Omar Abstract   PDF
Wan Hasmah Wan Teh
 
MANU Bil. 24/2016 Meninjau Amalan Leksikografi Vocabulary of the English and Malay Languages oleh F.A. Swettenham Abstract   PDF
Shamsul Aizuwani Nawi, Chong Shin
 
MANU Bil. 23/2016 Minda Pengarang Melayu: Melestarikan Hubungan antar-Budaya Melayu-Jawa dalam Sulalat al-Salatin Abstract   PDF
Hashim Awang, Hashim Ismail
 
MANU Bil. 23/2016 Novel Bagaton dan Ngayau: Satu Analisis Menerusi Kaca Mata Gagasan Persuratan Baru Abstract   PDF
Asmiaty Amat, Lokman Abdul Samad
 
MANU Bil. 23/2016 Pantun Melayu: Analisis Ayat Majmuk Pancangan Bahasa Melayu Abstract   PDF
Ab. Razak Ab. Rahim, Nurul Ain Alizuddin
 
MANU Bil. 24/2016 Pengalaman Terhadap Perlakuan Jenayah dan Keselamatan Pekerja Perusahaan Rumpai Laut di Semporna, Sabah: Satu Penemuan Abstract   PDF
Nor Ina Kanyo, Ahmad Tarmizi Abdul Rahman
 
1 - 25 of 40 Items 1 2 > >>