Jurnal Komunikasi Borneo (JKoB)

Jurnal Komunikasi Borneo ialah untuk menjadi medium utama diskusi berkaitan dengan falsafah, teori dan interpretasi dalam bidang komunikasi, khususnya, kajian di Borneo yang meliputi Negara Brunei Darussalam, Kalimantan Indonesia, Sarawak dan Sabah, Malaysia.

Jurnal ini diindex oleh:


Jurnal Komunikasi Borneo (Edisi Khas (Konvokesyen Ke-17 UMS) 2015)

Jurnal Komunikasi Borneo ialah untuk menjadi medium utama diskusi berkaitan dengan falsafah, teori dan interpretasi dalam bidang komunikasi, khususnya, kajian di Borneo yang meliputi Negara Brunei Darussalam, Kalimantan Indonesia, Sarawak dan Sabah, Malaysia. Ia juga sebagai wadah utama dalam perkongsian hasil penyelidikan antara penyelidik Universiti Malaysia Sabah (UMS) dan universiti luar, institusi penyelidikan dan/atau Majlis Penyelidikan Borneo dari pelbagai jurusan ilmu berkaitan dengan komunikasi di Borneo. Selain itu, sebagai alternatif terbaik kepada pelajar institusi pendidikan tinggi awam/swasta (IPTA/S) dan pengkaji dalam dan luar negara untuk mengakses artikel berkaitan bidang komunikasi yang mengkhusus mengenai Borneo.

Table of Contents

Articles

A Rahman Tang Abdullah, Abdul Rashid Salleh
PDF
Norhuda Salleh, Dzurizah Ibrahim
PDF
Mansor Mohd. Noor, Khairul Ghufran B. Kaspin
PDF
Ubong Iman
PDF
Gusni Saat, Gary Loh Chee Wyai
PDF
Mohd Hamdan Adnan
PDF
Mahat Jamal
PDF