Browse Title Index


 
Issue Title
 
Jurnal Komunikasi Borneo (Edisi Khas (Konvokesyen Ke-17 UMS) 2015) Akhbar Melayu dan Isu Ekonomi Masyarakat Melayu Dekad 1930-an Abstract   PDF
A Rahman Tang Abdullah, Abdul Rashid Salleh
 
Jurnal Komunikasi Borneo (Vol. 2/2015) Aplikasi Model Analisis Proposisi Bingkai DPM dan Justifikasi Pendapat dalam Wacana di Laman Sosial dan Portal Berita Abstract   PDF
Syahruddin Hj. Awg. Ahmad
 
Jurnal Komunikasi Borneo (Edisi Khas (Konvokesyen Ke-17 UMS) 2015) Exemplary Muslim PR Personalities Abstract   PDF
Mohd Hamdan Adnan
 
Jurnal Komunikasi Borneo (Vol. 2/2015) Fungsi Dan Peranan Esscom Dalam Menjamin Keselamatan Sabah: Fungsi Dan Peranan Esscom Dalam Menjamin Keselamatan Sabah Abstract   PDF
Ramli Dollah, Mohd Zambri Suharani
 
Jurnal Komunikasi Borneo (Vol. 1/2014) Globalisasi, Penggunaan Media Dan Identiti Hibrid Di Kalangan Remaja Malaysia Abstract   PDF
Haryati Abdul Karim
 
Jurnal Komunikasi Borneo (Edisi Khas (Konvokesyen Ke-17 UMS) 2015) Investigating a Telecenter’contribution to Community Economic Development: An Experience of Buayan, Sabah Malaysia Abstract   PDF
Gusni Saat, Gary Loh Chee Wyai
 
Jurnal Komunikasi Borneo (Vol. 2/2015) Kajian Teori Transportasi ke Atas Pembacaan Novel dalam Kalangan Remaja Abstract   PDF
Fatimah Haji Saidin, Jamilah Haji Ahmad
 
Jurnal Komunikasi Borneo (Edisi Khas (Konvokesyen Ke-17 UMS) 2015) Keberkesanan Mata Pelajaran Sejarah dalam Membina Etos Bangsa Generasi Muda di Malaysia Abstract   PDF
Mansor Mohd. Noor, Khairul Ghufran B. Kaspin
 
Jurnal Komunikasi Borneo (Vol. 1/2014) Penjenamaan RTM : Kajian Radio RTM Sabah Abstract   PDF
Mahat Jamal
 
Jurnal Komunikasi Borneo (Vol. 2/2015) Peranan Media Massa Memartabatkan Integriti Nasional Abstract   PDF
Mohd Hamdan Adnan
 
Jurnal Komunikasi Borneo (Vol. 2/2015) Peranan Media Massa Memartabatkan Integriti Nasional Abstract   PDF
Mohd Hamdan Adnan
 
Jurnal Komunikasi Borneo (Vol. 1/2014) Perhubungan Raya Berkesan Meningkatkan Kesedaran Rakyat Sabah Kepada Perkhidmatan Yang Diberikan Oleh Kerajaan Abstract   PDF
Mohd Hamdan Adnan
 
Jurnal Komunikasi Borneo (Vol. 1/2014) Pilihan Raya Umum Malaysia Ke-13: Faktor-Faktor Penentuan Kemenangan Di Sabah. Abstract   PDF
Mohd Hamdan Adnan, Mahat Jamal
 
Jurnal Komunikasi Borneo (Edisi Khas (Konvokesyen Ke-17 UMS) 2015) Radio Malaysia Sabah dan Radio Brunei Darussalam: Satu Tinjauan Format Penerbitan dan Siaran Abstract   PDF
Mahat Jamal
 
Jurnal Komunikasi Borneo (Vol. 1/2014) Sepuluh Tahun Sabah dalam Malaysia: Satu Analisis Akhbar Tempatan Abstract   PDF
Abd. Latif Lai Abdullah, Haryati Abdul Karim
 
Jurnal Komunikasi Borneo (Edisi Khas (Konvokesyen Ke-17 UMS) 2015) Sifat dan motivasi penontonon filem dalam kalangan penonton filem di Malaysia Abstract   PDF
Ubong Iman
 
Jurnal Komunikasi Borneo (Vol. 2/2015) Survey Analysis on Universiti Malaysia Sabah Radio Campus (KKFM) Abstract   PDF
Mohd. Hamdan Hj. Adnan, Mahat Jamal
 
Jurnal Komunikasi Borneo (Edisi Khas (Konvokesyen Ke-17 UMS) 2015) Teori Penentuan Agenda dan Pemilihan Berita Buruh Kanak-Kanak: Satu Kajian Rintis dalam Akhbar Terpilih di Malaysia Abstract   PDF
Norhuda Salleh, Dzurizah Ibrahim
 
Jurnal Komunikasi Borneo (Vol. 1/2014) Tepak Sirih: Interpretasi dan Persepsi Dalam Masyarakat Malaysia-Indonesia Abstract   PDF
Norhuda Salleh
 
Jurnal Komunikasi Borneo (Vol. 2/2015) Ulasan Buku: Kerajaan dan Perhubungan Awam Politik: Sebuah Mukadimah Abstract   PDF
Nordiana Zainuddin
 
Jurnal Komunikasi Borneo (Vol. 1/2014) Ulasan Buku: Media dan Masyarakat Muslim Abstract   PDF
Nordiana Zainudin
 
1 - 21 of 21 Items