[1]
HJ. LUKIN @ LOKIN, S.A.B. and MOHD NOOR, A. 2018. PENGLIBATAN PERTUBUHAN SUKARELA WANITA DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN SOSIOEKONOMI WANITA DI SABAH, 1968–1998: The Involvement of Women’s Voluntary Organizations in the Socio-Economic Development Programme of Sabah Women, 1968–1998. MANU Jurnal Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa . 27, (Sep. 2018), 147–168. DOI:https://doi.org/10.51200/manu.v27i.1315.