[1]
ABDUL HAIR BEDDU ASIS, SYAMSUL AZIZUL MARINSAH and HABIBAH @ ARTINI BINTI RAMLIE 2021. TAHAP KESEDARAN DAN PEMBUDAYAAN ALAM SEKITAR DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH DI KOTA KINABALU, SABAH: The Level of Environmental Awareness and Culture among Secondary School Students in Kota Kinabalu, Sabah. MANU Jurnal Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa . 32, 2 (Dec. 2021), 73–88. DOI:https://doi.org/10.51200/manu.v32i2.3580.