(1)
ABDUL HAIR BEDDU ASIS; SYAMSUL AZIZUL MARINSAH; HABIBAH @ ARTINI BINTI RAMLIE. TAHAP KESEDARAN DAN PEMBUDAYAAN ALAM SEKITAR DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH DI KOTA KINABALU, SABAH: The Level of Environmental Awareness and Culture Among Secondary School Students in Kota Kinabalu, Sabah. MANU 2021, 32, 73-88.