HJ. LUKIN @ LOKIN, S. A. B., & MOHD NOOR, A. (2018). PENGLIBATAN PERTUBUHAN SUKARELA WANITA DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN SOSIOEKONOMI WANITA DI SABAH, 1968–1998: The Involvement of Women’s Voluntary Organizations in the Socio-Economic Development Programme of Sabah Women, 1968–1998. MANU Jurnal Pusat Penataran Ilmu Dan Bahasa, 27, 147–168. https://doi.org/10.51200/manu.v27i.1315