ABDUL HAIR BEDDU ASIS, SYAMSUL AZIZUL MARINSAH, & HABIBAH @ ARTINI BINTI RAMLIE. (2021). TAHAP KESEDARAN DAN PEMBUDAYAAN ALAM SEKITAR DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH DI KOTA KINABALU, SABAH: The Level of Environmental Awareness and Culture among Secondary School Students in Kota Kinabalu, Sabah. MANU Jurnal Pusat Penataran Ilmu Dan Bahasa, 32(2), 73–88. https://doi.org/10.51200/manu.v32i2.3580