ABDUL HAIR BEDDU ASIS, SYAMSUL AZIZUL MARINSAH, and HABIBAH @ ARTINI BINTI RAMLIE. 2021. “TAHAP KESEDARAN DAN PEMBUDAYAAN ALAM SEKITAR DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH DI KOTA KINABALU, SABAH: The Level of Environmental Awareness and Culture Among Secondary School Students in Kota Kinabalu, Sabah”. MANU Jurnal Pusat Penataran Ilmu Dan Bahasa 32 (2):73-88. https://doi.org/10.51200/manu.v32i2.3580.