HJ. LUKIN @ LOKIN, S. A. B. and MOHD NOOR, A. (2018) “PENGLIBATAN PERTUBUHAN SUKARELA WANITA DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN SOSIOEKONOMI WANITA DI SABAH, 1968–1998: The Involvement of Women’s Voluntary Organizations in the Socio-Economic Development Programme of Sabah Women, 1968–1998”, MANU Jurnal Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa , 27, pp. 147–168. doi: 10.51200/manu.v27i.1315.