ABDUL HAIR BEDDU ASIS, SYAMSUL AZIZUL MARINSAH and HABIBAH @ ARTINI BINTI RAMLIE (2021) “TAHAP KESEDARAN DAN PEMBUDAYAAN ALAM SEKITAR DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH DI KOTA KINABALU, SABAH: The Level of Environmental Awareness and Culture among Secondary School Students in Kota Kinabalu, Sabah”, MANU Jurnal Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa , 32(2), pp. 73–88. doi: 10.51200/manu.v32i2.3580.