ABDUL HAIR BEDDU ASIS, SYAMSUL AZIZUL MARINSAH, and HABIBAH @ ARTINI BINTI RAMLIE. “TAHAP KESEDARAN DAN PEMBUDAYAAN ALAM SEKITAR DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH DI KOTA KINABALU, SABAH: The Level of Environmental Awareness and Culture Among Secondary School Students in Kota Kinabalu, Sabah”. MANU Jurnal Pusat Penataran Ilmu Dan Bahasa, vol. 32, no. 2, Dec. 2021, pp. 73-88, doi:10.51200/manu.v32i2.3580.