(1)
Mat, B.; Othman, Z.; Ramli, R. Isu Dan Cabaran Pelaksanaan Dasar Sekuriti Makanan Di Malaysia, 1981 – 2012. eJK 2016, 19.