[1]
R. Hussin, “Pengkomersialan Budaya Orang Sungai Melalui Ekopelancongan: Faktor Kejayaan Dan Limitasi”, eJK, vol. 18, Dec. 2016.