[1]
B. Mat, Z. Othman, and R. Ramli, “Isu Dan Cabaran Pelaksanaan Dasar Sekuriti Makanan Di Malaysia, 1981 – 2012”, eJK, vol. 19, Dec. 2016.