POTENSI PEMBANGUNAN AKTIVITI PELANCONGAN MELALUI PENGINAPAN INAP DESA BERASASKAN KOMUNITI DI KAMPUNG PULAU GAYA, KOTA KINABALU SABAH

Authors

  • Rahimin Abdurahman
  • Rosazman Hussin Institut Kajian Orang Asal Borneo (BorIIS), Universiti Malaysia Sabah
  • Dayang Siti Noorafidah Datu Nordin Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah

DOI:

https://doi.org/10.51200/jobsts.v9i1.4759

Keywords:

Inap desa, Penglibatan Komuniti, Komuniti

Abstract

Inap desa atau lebih dikenali sebagai homestay merupakan salah satu daripada produk pelancongan desa yang terdapat di Malaysia. Program Inap desa ini bukan sahaja penting dalam pembangunan ekonomi negara malah juga dapat menyumbang dalam meningkatkan pembangunan sosioekonomi masyarakat Malaysia serta dapat menjaga kelestarian alam sekitar. Sehubungan dengan itu, pembangunan Inap desa juga sering dikaitkan dengan isu pelaksanaan dan amalannya yang mapan. Bagi mencapai matlamat pelancongan yang mapan, maka pembangunan dan amalan perlaksanaan program Inap desa perlu juga harus mapan iaitu pembangunan yang dapat memenuhi keperluan semasa tanpa mengabaikan keperluan generasi akan datang. Kajian ini telah menggunakan kaedah kutipan data melalui kaedah temu bual mendalam dan survei temu bual bersemuka dengan borang soal selidik. Hasil kajian ini mendapati bahawa penduduk kampung bersetuju untuk membangunkan pelancongan melalui penginapan Inap desa dan penduduk di Kampung Pulau Gaya juga bersedia untuk saling bekerjasama dalam membangunkan Inap desa ini. Malahan perkara ini juga bertepatan dengan perancangan pihak Dewan Bandaraya Kota Kinabalu (DBKK) untuk membangunkan produk pelancongan Inap Desa di perkampungan Pulau Gaya. Walaubagaimanapun, wujud cabaran atau masalah yang perlu dihadapi oleh ahli komuniti yang ingin terlibat dalam pembangunan Inap desa ini seperti masalah kewangan yang menjadi kekangan utama penduduk kampung yang rata-ratanya mempunyai pendapatan dalam RM1000 ke RM2000. Oleh itu, hasil kajian ini diharapkan dapat membantu memberikan pendedahan yang terperinci kepada pelbagai pihak berkaitan dengan potensi aktiviti pelancongan alam semulajadi melalui inap desa berasaskan komuniti di Kampung Pulau Gaya

References

Abdul Rahman Embong. 2008. Cross-border cmmunities: Implications forbilateral relations and the ASEAN community. In Community in ASEAN: Ideas and practices, eds. S. Y. Tham, P. P. Lee and Norani Othman, 118‒135. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Amran Hamzah. 2010. Malaysia Homestay From The of Young Japanese Tourist: The Quest Furusato. CIPD Monograf 2. Universiti Teknologi Malaysia: Skudai.

Candra Fandi Ananda. 2014. Analysis of Sustainable Tourism Livelihoods in Batu (East Java, Indonesia): SLFT Approach (Sustainable Livelihood Framework for Tourism). Journal of Economics and Sustainable Development ISSN 2222-1700.

Ceballos-Lascurain H. 1996. Tourism, ecotourism and protected areas Gland, IUCN, Switzerland.

Cohen, E. (1978). The impact of the physical environment. Annals of Tourism research, 5 (2), pp. 215 – 237.

Habibah Ahmad, Hamzah Jusoh, Mushrifah Idris, Amriah Buang, Nur Amirah Kamarus Zaman, Sri Winarni Samsir, dan Ahmad Nazrin Aris Anuar. 2013. Pemerkasaan asset semula jadi untuk kelestarian pelancongan di Negeri Pahang. GEOGRAFIA OnlineTM Malaysian Journal of Society and Space 9 issue 3 (80 - 94).

Jabil Mapjabil, Siti Asma’ Mohd Rosdi, Munir Shuib, Sharmini Abdullah. 2011. Pembangunan program homestay di Wilayah Utara Semenanjung Malaysia: Profil, produk dan prospek. GEOGRAFIA OnlineTM Malaysia Journal of Society and Space 7 issue 2 (45 - 54).

Mathieson, A. Wall, G. 1982. Tourism: Economic, Physical and Social Impact. London: Longman Group.

Mohd Jirey Kumalah, Gusni Saat, Jabil Mapjabil, Rosazman Hussin, Teuku Afrizal dan Mustapa Abu Talip. 2015. Kearifan tempatan dan potensinya sebagai tarikan pelancongan berasaskan komuniti: Kajian kes komuniti Bajau Ubian di Pulau Mantanani, Sabah. GEOGRAFIA OnlineTM Malaysian Journal of Society and Space 11 issue 12 (112 - 128)

Othman, L. K. 2010. Pertumbuhan dan Pelestarian Industri Eko-Pelancongan: Kajian Pulau- pulau Peranginan Sekitar Pantai Timur Sabah, Malaysia. Sosiohumanika, 3(2), 273- 294.

Rosazman Hussin. 2016. Pengkomersialan Budaya Orang Sungai Melalui Ekopelancongan: Faktor Kejayaan Dan Limitasi. Jurnal Kinabalu, 18. https://doi.org/10.51200/ejk.v18i.493

Rosazman Hussin dan Velan Kunjuraman. 2014. Pelancongan mapan berasaskan komuniti (CBT) melalui program homestay di Sabah, Malaysia. GEOGRAFIA OnlineTM Malaysian Journal of Society and Space 10 issue 3 (160-174).

Scheyvens R. 1999. Case study: Ecotourism and the empowerment of local communities. Tourism Management, 20, 245-249. DOI: 10.1016/S02615177(98)00069-

Teuku Afrizal dan Abdul Rahman Embong. 2013. Komuniti Dan Pengurusan Persekitaran: Beberapa Pengalaman Malaysia, Bangladesh, Zambia Dan Vietnam. Institute of Malaysian and International Studies (IKMAS), Universiti Kebangsaan Malaysia. Bangi: Selangor.

Yahaya Ibrahim. 2008. Komuniti Melayu Pulau Tioman: Isu dan Cabaran Dalam Konteks Pembangunan Pelancongan. Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Universiti Kebangsaan Malaysia: Bangi, Selangor.

Chapter Dalam Buku

Rohana Yusof. 1996. Asas Sains Sosial Dari Perspektif Sosiologi. Kuala Lumpur.Dewan Bahasa dan Pustaka.

Persidangan

Azhar Abdul Gani, Kalsom Kayat dan Siti Aznor Ahmad. 2013. Memahami Penglibatan Komuniti Dalam Pembangunan Pelancongan Lestari. Aceh Development International Conference 2013.

Jasmi, K. A. (2012). Penyelidikan Kualitatif dalam Sains Sosial in Kursus Penyelidikan Kualitatif siri 1 2012 at Puteri Resort Melaka on 28-29 Mac 2012. Organized by Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Temenggong Ibrahim, Jalan Datin Halimah, 80350 Johor Bahru, Negeri Johor Darul Ta'zim.

Kunjuraman, V. & Hussin, R. 2013. Satisfaction of Domestic Tourists with the homestay Programme in Mesilou Village, Kundasang, Sabah. Paper presented at 3rd Regional Conference on Tourism Research 2013 (RCTR2013). Bayview Hotel, Langkawi, Malaysia. Oct 29-31, 2013. p. 18-27.

Published

2023-12-20

How to Cite

Abdurahman, R. ., Hussin, R. ., & Datu Nordin, D. S. N. . (2023). POTENSI PEMBANGUNAN AKTIVITI PELANCONGAN MELALUI PENGINAPAN INAP DESA BERASASKAN KOMUNITI DI KAMPUNG PULAU GAYA, KOTA KINABALU SABAH. Journal of Borneo Social Transformation Studies, 9(1), 58–77. https://doi.org/10.51200/jobsts.v9i1.4759
Total Views: 162 | Total Downloads: 202