(1)
Jiang Mengmeng; Jakaria Dasan; Ren Jie. COUNTERMEASURES TO ENCOUNTER BRAIN DRAIN IN CHINA’S SECURITIES INDUSTRY DUE TO COVID-19. MJBE 2022, 9, 41 -.