ENDOSCOPIC RETROGRADE CHOLANGIOPANCREATOGRAPHY (ECRP)

Conference Archives

ENDOSCOPIC RETROGRADE CHOLANGIOPANCREATOGRAPHY 2019April 21, 2019 – April 22, 2019

Teknik rawatan bagi penyakit choledocholithiasis/ batu di saluran utama hempedu secara endoscopy/ERCP adalah kaedah perawatan utama di kalangan pakar bedah di Malaysia. Namun masih juga terdapat sebahagian besar dari mereka yang masih kurang mahir dengan teknik ini oleh kerana kurangnya pendedahan dan peluang untuk melakukannya. Selain itu ianya juga mengambil masa yang lebih lama untuk di kuasai . Justeru, program ini di adakan bagi melatih para doktor untuk lebih familiar dengan teknik ERCP ini. Dengan menguasai teknik ini, procedur ERCP akan menjadi lebih mudah dan selamat

View Conference Details