SOCIAL ROOTS OF THE MALAY LEFT

Authors

  • ASMADY IDRIS Program Hubungan Antarabangsa, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Malaysia Sabah 88400 Kota Kinabalu Sabah

Keywords:

Ulasan Buku

Abstract

Ulasan Buku

Book Review

Published

2020-12-23

How to Cite

IDRIS, A. (2020). SOCIAL ROOTS OF THE MALAY LEFT. Jurnal Kinabalu, 385. Retrieved from https://jurcon.ums.edu.my/ojums/index.php/ejk/article/view/2786