Pengkomersialan Budaya Orang Sungai Melalui Ekopelancongan: Faktor Kejayaan Dan Limitasi

Authors

  • Rosazman Hussin Unit Penyelidikan Etnografi dan Pembangunan, Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan, Universiti Malaysia Sabah

DOI:

https://doi.org/10.51200/ejk.v18i.493

Keywords:

Ekopelancongan, pengkomersialan budaya, Orang Sungai

Abstract

Salah satu ciri ekopelancongan yang mapan adalah menerusi penglibatan aktif dan sokongan berterusan komuniti setempat dalam aktiviti-aktiviti ekopelancongan (Telfer, 2003). Penglibatan tersebut akhirnya memberi faedah sosioekonomi, sekali gus mampu memeliharan budaya tradisi tersebut secara berterusan (Cohen, 1988). Justeru, artikel ini memeriksa dan menilai isu pengkomersialan budaya Orang Sungai di Kampung Batu Puteh dan Sukau di Hilir Kinabatangan Sabah dalam konteks pembangunan ekopelancongan. Kaedah kutipan data yang digunakan dalam kajian ini adalah pengamatan turut-serta, temu bual dan kajian dokumen. Persoalan yang menjadi fokus kajian adalah sejauhmanakah pengkomersialan seni dan budaya Orang Sungai ini berjaya dilakukan. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan kejayaan kepada usaha tersebut. Sebaliknya, apakah pula faktor-faktor limitasi yang menghalang usaha pengkomersialan budaya komuniti ini dalam konteks ekopelancongan di kawasan hilir Kinabatangan di Sabah?

Downloads

Published

2016-12-27

How to Cite

Hussin, R. (2016). Pengkomersialan Budaya Orang Sungai Melalui Ekopelancongan: Faktor Kejayaan Dan Limitasi. Jurnal Kinabalu, 18. https://doi.org/10.51200/ejk.v18i.493
Total Views: 1266 | Total Downloads: 2488