Editorial Team

Editorial Board
Sidang Editor
Editor-in-Chief
Dr Norhuda Salleh
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
Universiti Malaysia Sabah
 
Profesor Dato' Dr Ahmad Murad Merican
Institut Antarabangsa Pemikiran dan Ketamadunan Islam (ISTAC)
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
  
Profesor Madya Dr Andreas Totu
Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa
Universiti Malaysia Sabah
 
 
Profesor Madya Dr Lee Kuok Tiung
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
Universiti Malaysia Sabah
 
Dr Syahrudin Awang Ahmad
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
Universiti Malaysia Sabah
 
Dr Haryati Abd Karim
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
Universiti Malaysia Sabah
 
Dr Latif@Lai Chi Ching
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
Universiti Malaysia Sabah
 
 
Dr Aisah Meri (Managing Editor)
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
Universiti Malaysia Sabah
 
Dr Noor Syakirah Zakaria
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
Universiti Malaysia Sabah
 
Dr Siti Suriani Othman
Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan
Universiti Sains Islam Malaysia
 
Dr Romlah Romli
Pusat Pengajian Teknologi Multimedia dan Komunikasi
Universiti Utara Malaysia
 
Dr Mohd Saifudin Mohamad Saleh
Pusat Kajian Komunikasi
Universiti Sains Malaysia
 
Profesor Madya Dr Moniza Waheed
Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
Universiti Putra Malaysia
 
Dr Jamilah Maliki
Fakulti Bahasa dan Komunikasi
Universiti Malaysia Sarawak
 
Dr Dayang Aizza Maisha Abang Ahmad
Fakulti Bahasa dan Komunikasi
Universiti Malaysia Sarawak