Editorial Team

Editorial Board
 
Patron
Profesor Datuk Chm Ts. Dr Taufiq Yap Yun Hin
Naib Canselor
Universiti Malaysia Sabah
 
Penasihat
Profesor Madya Dr Asmady Idris
Dekan
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
Universiti Malaysia Sabah
 
Sidang Editor
 
Editor-in-Chief
Dr Norhuda Salleh
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
Universiti Malaysia Sabah
 
Profesor Dato' Dr Ahmad Murad Merican
Institut Antarabangsa Pemikiran dan Ketamadunan Islam (ISTAC)
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
 
 
Profesor Madya Dr Andreas Totu
Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa
Universiti Malaysia Sabah
 
 
Profesor Madya Dr Lee Kuok Tiung
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
Universiti Malaysia Sabah
 
Dr Syahrudin Awang Ahmad
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
Universiti Malaysia Sabah
 
Dr Haryati Abd Karim
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
Universiti Malaysia Sabah
 
Dr Latif@Lai Chi Ching
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
Universiti Malaysia Sabah
 
 
Aisah Meri (Managing Editor)
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
Universiti Malaysia Sabah