Jurnal Komunikasi Borneo

Patron


Prof. Datuk Dr D Kamarudin D Mudin 
Naib Canselor
Universiti Malaysia Sabah

Penasihat


Prof. Dr. Ismail Ibrahim 
Dekan
Fakulti Kemanusian, Seni dan Warisan

Ahli Lembaga Penasihat Pengarang


Prof. Dr. Fong Soon Fook
(Communication-Multimedia Education)
Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan, Universiti Malaysia Sabah
Kota Kinabalu, Sabah, MALAYSIA

Tel: +6-088-320000 Samb.: 1800
Faks: +6-088-320242
Emel: sffong@ums.edu.my/ sffong05@gmail.com

Prof. Dr. Hashim Bin Awang
PhD (Anthropology)
Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan, Universiti Malaysia Sabah
Kota Kinabalu, Sabah, MALAYSIA

Tel: +6-088-320000 Samb.: 1835
Faks: +6-088-320242
Emel: hashimawangar@gmail.com

Prof. Dr. Kiranjit Kaur
Fakulti Komunikasi & Pengajian Media
Universiti Teknologi MARA
40450 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Tel: +603 - 5543 5936
E-mel: kiran126@salam.uitm.edu.my

Prof Madya Dr Jamilah Haji Ahmad
Prof. Dr. Jamilah Haji Ahmad, APR, FIPR
Sekolah Komunikasi
Universiti Sains Malaysia
11800 Pulau Pinang.

Tel :04-653 3601/653 3602
Fax :04-6577736 
e-mel: dean_com@usm.my

Prof. Dr. Ahmad Murad Merican
Profesor Dato Dr. Mad Murad bin Mohd Noor Merican
Pensyarah Universiti
Pusat Penyelidikan Dasar dan Kajian Antarabangsa
CenPRIS, Bangunan D03, 11800 USM
PULAU PINANG, Malaysia. 

Tel: +6 04 653 3421 
Fax: +6 04 658 4820
E-mail: ahmadmurad@usm.my

Ketua Editor


Penyelaras Editor


Dr. Norhuda Salleh
Pensyarah Kanan
Program Komunikasi
Fakulti Kemanusian, Seni dan Warisan,
Universiti Malaysia Sabah,
Jalan UMS, 88400 Kota Kinabalu, Sabah. 

Tel: +6088 320 000 smb.1808 | 012 268 8074 
E-mel: norhudasalleh@gmail.com | norhudasalleh@ums.edu.my

Editor


Prof. Madya Dr. Andreas Totu
Pusat Penataran Ilmu & Bahasa
Universiti Malaysia Sabah
Jalan UMS, 88400, Kota Kinabalu, Sabah.

Tel; 088 320 000 samb. 5289
Faks:+6088 435 708
E-mel: andreast@ums.edu.my

Dr. Haryati Abd. Karim 
Pensyarah Kanan
Program Komunikasi
Fakulti Kemanusian, Seni dan Warisan,
Universiti Malaysia Sabah,
Jalan UMS, 88400 Kota Kinabalu, Sabah.

Tel: +6088 320 000 smb. 1807 | Mobile: 012-8223708
E-mel: haryati@ums.edu.my | haryatikarim@hotmail.com

Urusetia


Haji Suhaimi Salleh
Pensyarah Kanan
Program Komunikasi
Fakulti Kemanusian, Seni dan Warisan,
Universiti Malaysia Sabah,
Jalan UMS, 88400 Kota Kinabalu, Sabah.

Tel: +6088 320 000 smb. 1842
E-mel: ssuhaimi@ums.edu.my | komunikasi@yahoo.com

Lai Chee Ching @ Abd Latif Lai
Ketua Program | Pensyarah Kanan
Program Komunikasi
Fakulti Kemanusian, Seni dan Warisan,
Universiti Malaysia Sabah,
Jalan UMS, 88400 Kota Kinabalu, Sabah.

Tel: +6088 320 000 smb. 1840 | 013 932 6009
E-mel: latif_lai@hotmail.com