Archives

 • JURNAL KOMUNIKASI BORNEO, Vol. 6 (Edisi Khas Konvokesyen UMS ke-20) Disember 2018
  2018

  Jurnal Komunikasi Borneo ialah untuk menjadi medium utama diskusi berkaitan dengan falsafah, teori dan interpretasi dalam bidang komunikasi, khususnya, kajian di Borneo yang meliputi Negara Brunei Darussalam, Kalimantan Indonesia, Sarawak dan Sabah, Malaysia. Ia juga sebagai wadah utama dalam perkongsian hasil penyelidikan antara penyelidik Universiti Malaysia Sabah (UMS) dan universiti luar, institusi penyelidikan dan/atau Majlis Penyelidikan Borneo dari pelbagai jurusan ilmu berkaitan dengan komunikasi di Borneo. Selain itu, sebagai alternatif terbaik kepada pelajar institusi pendidikan tinggi awam/swasta (IPTA/S) dan pengkaji dalam dan luar negara untuk mengakses artikel berkaitan bidang komunikasi yang mengkhusus mengenai Borneo.

 • JURNAL KOMUNIKASI BORNEO (Edisi Khas (Konvokesyen Ke-17 UMS) 2015)
  2015

  Jurnal Komunikasi Borneo ialah untuk menjadi medium utama diskusi berkaitan dengan falsafah, teori dan interpretasi dalam bidang komunikasi, khususnya, kajian di Borneo yang meliputi Negara Brunei Darussalam, Kalimantan Indonesia, Sarawak dan Sabah, Malaysia. Ia juga sebagai wadah utama dalam perkongsian hasil penyelidikan antara penyelidik Universiti Malaysia Sabah (UMS) dan universiti luar, institusi penyelidikan dan/atau Majlis Penyelidikan Borneo dari pelbagai jurusan ilmu berkaitan dengan komunikasi di Borneo. Selain itu, sebagai alternatif terbaik kepada pelajar institusi pendidikan tinggi awam/swasta (IPTA/S) dan pengkaji dalam dan luar negara untuk mengakses artikel berkaitan bidang komunikasi yang mengkhusus mengenai Borneo.

 • JURNAL KOMUNIKASI BORNEO (Vol. 2/2015)
  Vol. 2 (2015)

  Jurnal Komunikasi Borneo ialah untuk menjadi medium utama diskusi berkaitan dengan falsafah, teori dan interpretasi dalam bidang komunikasi, khususnya, kajian di Borneo yang meliputi Negara Brunei Darussalam, Kalimantan Indonesia, Sarawak dan Sabah, Malaysia. Ia juga sebagai wadah utama dalam perkongsian hasil penyelidikan antara penyelidik Universiti Malaysia Sabah (UMS) dan universiti luar, institusi penyelidikan dan/atau Majlis Penyelidikan Borneo dari pelbagai jurusan ilmu berkaitan dengan komunikasi di Borneo. Selain itu, sebagai alternatif terbaik kepada pelajar institusi pendidikan tinggi awam/swasta (IPTA/S) dan pengkaji dalam dan luar negara untuk mengakses artikel berkaitan bidang komunikasi yang mengkhusus mengenai Borneo.

 • JURNAL KOMUNIKASI BORNEO (Vol. 1/2014)
  Vol. 1 (2014)

  Jurnal Komunikasi Borneo ialah untuk menjadi medium utama diskusi berkaitan dengan falsafah, teori dan interpretasi dalam bidang komunikasi, khususnya, kajian di Borneo yang meliputi Negara Brunei Darussalam, Kalimantan Indonesia, Sarawak dan Sabah, Malaysia. Ia juga sebagai wadah utama dalam perkongsian hasil penyelidikan antara penyelidik Universiti Malaysia Sabah (UMS) dan universiti luar, institusi penyelidikan dan/atau Majlis Penyelidika Borneo dari pelbagai jurusan ilmu berkaitan dengan komunikasi di Borneo.