Editorial Team

Ketua Editor/Chief Editor

 • Asmiaty Amat, Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa, UMS

 

Editor/Editors

 • Lai Yew Meng, Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa, UMS
 • Rosmah Derak, Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa, UMS
 • Wendy Hiew, Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa, UMS
 • Aishah Tamby Omar, Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa, UMS
 • Rose Patsy Tibok, Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa, UMS
 • Syamsul Azizul Marinsah, Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa, UMS
 • Noor Fadilah Dawi, Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa, UMS

 

Pengurus Jurnal/Journal Management

 • Asiah Abas, Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa, UMS
 • Dg Hafizah Ag Basir, Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan, UMS
 • Kamsilawati Kamlun, Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa, UMS
 • Chang Siew Lee, Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa, UMS

 

Editor Bersekutu/Associate Editors

PROF. DATUK DR. AZIZAN BAHARUDDIN

Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM)

Kuala Lumpur

 

PROF. MADYA DR. JAMES McLELLAN

Fakulti Seni dan Sosial Sains

Universiti Brunei Darussalam,

Brunei Darussalam

 

DR. DONNIE ADAMS 

Institut Kepimpinanan Pendidikan

Universiti Malaya, Kuala Lumpur

 

PROF. MADYA DR. HASHIM ISMAIL

Akademi Pengajian Melayu

Universiti Malaya, Kuala Lumpur

 

PROF. MADYA DR. CHONG SHIN

Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA)

Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi

 

PROF. MADYA DR. NOOR AINA DANI

Universiti Putra Malaysia

 

Editor Bersekutu Antarabangsa/International Associate Editors

PROF. DR ANTHONY C.MILNER

National University Australia

Australian

 

PROF. DR CHUN TAI HYUN

Hankuk University of Foreign Studies

Department of Malay–Indonesia

Interpretation and Translation

Korea